دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی برند محبوب سال

دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی برند محبوب سال

نهمین نظرسنجی مردمی برای انتخاب برندهای محبوب ایرانی سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده که در این نظرسنجی اخوان به عنوان برند محبوب از نگاه مصرف کنندگان در 3 گروه (سینک و هود – فر – اجاق گاز) تندیس زرین و لوح سپاس دریافت نموده