ثبت نام برای فروشگاه ها

دستورالعمل فروش محصولات اخوان در سایت های اینترنتی
با توجه به عدم رعایت میزان تخفیفات ارائه شده در سایت های اینترنتی و مشکلات پیش آمده برای فروشگاه های سراسر کشور که منجر به عدم اعتماد مصرف کننده شده است و همچنین در جهت حمایت از نمایندگان محترم فروش و زیر مجموعه های ایشان، تصمیمات گرفته شده در سازمان فروش اخوان بشرح ذیل اعلام میگردد:
I. در صورت ارائه محصولات اخوان به سایت های اینترنتی و عدم رعایت درصد مجاز تخفیفات توسط آن سایت، در مرتبه اول اخطار کتبی صادر و به مدت دو هفته از ارسال کالا به آن نمایندگی جلوگیری بعمل می آید.
لازم به ذکر است که ارائه کالا به سایت های متخلف توسط شخص نماینده و یا زیر مجموعه های فروش ایشان به منزله ارسال کالا، توسط نمایندگی محسوب میگردد.
II. در صورت تکرار برای بار دوم، سازمان فروش نسبت به عدم ارسال کالا تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف موضوع فوق و در صورت لزوم کسر از تخفیف اقدام خواهد نمود.
III. در صورت عدم همکاری نمایندگی فروش و تکرار تخلفات فوق، سازمان فروش نسبت به تصمیم درباره عدم همکاری با آن نمایندگی و فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام خواهد نمود.

انتخاب عکس تغییر ×
انتخاب عکس تغییر ×
انتخاب عکس تغییر ×